SOCIETATE CU CAPITAL 100% ROMANESC

INFO

0251 466024

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 Vizualizare informare GDPR

Anunt public:

       

        Societatea AZALIS SRL Craiova, titulara a proiectului "CONSTRUIRE STATIE DE ALIMENTARE CU CARBURANTI ( CORPURI A,B,C,D,E - skid GPL, rezervor carburanti, totem) ", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE STATIE DE ALIMENTARE CU CARBURANTI ( CORPURI A,B,C,D,E - skid GPL, rezervor carburanti, totem)" , propus a fi amplasat in Mun. Craiova, Bd. Nicolae Romanescu nr. 80, jud Dolj.

        Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares nr.1, Jud. Dolj, in zilele de luni pana joi, intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmdj.anpm.ro.

        Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Dolj.

Lista buletine informative pentru mediu:

Copyright © 2018 by AZALIS S.R.L.  Toate drepturile rezervate

Nr, Inreg. Reg. Com. J16/443/2002

CUI: RO14642582